Jesteś już osobą odwiedzająca tę stronę.

Więcej o mnie... Możesz do mnie napisac na adres arturt @ poczta onet pl

Niestety jestem dość zajęty. Jeśli masz pytanie dotyczące Javy spróbuj zapytac na liście dyskusyjnej pl.comp.lang.javaArtur Tyloch przedstawia opracowanie:

Java - nowy standard programowania w Internecie

Wszelkie prawa zastrzeżone
KOPIOWANIE TEGO OPRACOWANIA BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE

Jest już kilka kopii (mirror'ów) tego opracowania np: na www.javasoft.pl . Umieszczanie następnych musi być naprawdę merytorycznie uzasadnione.

Spis treści

1. Wprowadzenie

2. Ogólna charakterystyka języka Java

2.1 Wprowadzenie
2.2 Klasyczne konstrukcje programowania imperatywnego w Javie
2.2.1 Wewnętrzne typy danych
2.2.2 Literały
2.2.3 Wyrażenia
2.2.4 Zmienne
2.2.5 Instrukcje
2.2.5.1 Wprowadzenie
2.2.5.2 Instrukcje warunkowe
2.2.5.3 Instrukcje iteracyjne
2.2.5.4 Instrukcje sterujące
2.2.5.5 Blok instrukcji
2.3 Paradygmat programowania zorientowanego obiektowo w Javie
2.3.1 Klasa jako typ danych
2.3.2 Pola danych klasy
2.3.3 Metody klasy
2.3.4 Modyfikatory klas, metod i pól
2.3.5 Statyczne pola danych i metody
2.3.6 Obiekty
2.3.7 Klasy wewnętrzne, anonimowe i lokalne
2.3.8 Konstruktory
2.3.9 Słowo kluczowe this
2.3.10 Konstruktor kopiujący
2.3.11 Inicjator statycznych pól danych
2.3.12 Dziedziczenie, słowo kluczowe super
2.3.13 Usuwanie obiektów w Javie
2.3.14 Klasy abstrakcyjne
2.3.15 Interfejsy
2.3.16 Pakiety
2.3.17 Tablice
2.4 Obsługa sytuacji wyjątkowych w Javie
2.4.1 Wprowadzenie
2.4.2 Generacja sytuacji wyjątkowych
2.4.3 Obsługa sytuacji wyjątkowych
2.4.4 Definiowanie klasy wyjątków
2.4.5 Obsługa wielu wyjątków
2.5 Model współbieżności w Javie
2.5.1 Wprowadzenie
2.5.2 Przykład prostego programu wielowątkowego
2.5.3 Ciało wątku
2.5.4 Implementacja interfejsu Runnable
2.5.5 Stany wątku
2.5.6 Priorytet wątku
2.5.7 Demony
2.5.8 Grupowanie wątków
2.5.9 Synchronizacja wątków
2.5.10 Monitory
2.5.11 Metody notifyAll i wait
2.6 Aplety
2.6.1 Cykl życia apletu
2.6.2 Metody odpowiadające za rysowanie w aplecie
2.6.3 Zdarzenia
2.6.3.1 Tradycyjny model obsługi zdarzeń
2.6.3.2 Delegacyjny model obsługi zdarzeń
2.6.3.3 Obsługa zdarzeń w klasie zewnętrznej
2.6.3.4 Obsługa zdarzeń w klasie wewnętrznej
2.6.3.5 Użycie klasy adaptacyjnej
2.6.3.6 Użycie klas anonimowych
2.6.3.7 Obsługa zdarzeń w podklasie
2.6.4 Ograniczenia i możliwości apletów
2.6.5 Wielowątkowość w apletach
2.7 Realizacja funkcji bibliotecznych w Javie
2.7.1 Biblioteka AWT
2.7.1.1 Wprowadzenie
2.7.1.2 Zastosowanie przykładowych komponentów
2.7.1.3 Rozmieszczanie komponentów
2.7.2 Operacje wejścia wyjścia
2.7.2.1 Wprowadzenie
2.7.2.2 Przegląd klas strumieni bajtowych pakietu java.io
2.7.2.3 Proste strumienie wejściowe i wyjściowe
2.7.2.4 Przesyłanie z filtrowaniem danych
2.7.2.5 Strumienie znakowe
2.7.2.6 Inne przydatne klasy pakietu java.io
2.7.2.7 Interfejsy pakietu java.io
2.7.2.8 Przykłady użycia strumieni
2.7.3 Praca w sieci
2.7.3.1 URL
2.7.3.2 Komunikacja w programach klient/serwer z wykorzystaniem gniazdek
2.7.3.3 Datagramy
2.8 Realizacja funkcji bezpieczeństwa w Javie
2.9 Podprogramy
2.10 Komentarze
2.10.1 Komentarze "standardowe"
2.10.2 Komentarze dokumentujące

3. Implementacje Javy

3.1 Kompilator i środowiska wykonawcze

4. Przykładowe zastosowania języka Java

4.1 Aplet DwaZegary
4.2 Aplet MailAplet

Literatura

Dodatek A Unicode
Dodatek B Zestawienie różnic między AWT 1.0 a AWT 1.1
Dodatek C Szkielet apletu wielowątkowego
Dodatek D Kod apletu z buforowaniem MojRysownik
Dodatek E Wersja apletu ZaladujURL z obsługą zdarzeń w modelu delegacyjnym


>>